Vragen over de onderneming, haar ethische keuzes en haar koersWaarom staat op de producten geen bio-logo?
Het bio-logo is een Europees logo. Omdat onze producten uit Honduras komen, komen ze niet in aanmerking voor dit logo. Onze leveranciers in Honduras en Chili bekijken momenteel de mogelijkheid om een Amerikaans label te gebruiken. De kosten voor het gebruik van zo'n label zijn niet te onderschatten en op dit ogenblik kunnen onze plaatselijke producenten deze niet opbrengen.
De bewerking van de grond en de vervaardiging van de producten vinden echter wel plaats volgens de normen en beschrijvingen die in de rubriek 'Veilige producten' op deze website staan.

Wie is Ace International Foods?
Het is een Franse vennootschap die het merk pure&simple, by ACE heeft ontwikkeld.

Voorlopig worden alleen exotische levensmiddelen verkocht. Zijn er plannen om in de toekomst producten uit andere streken in het aanbod op te nemen?
Waarom niet? Op dit moment blijkt Latijns-Amerika zoveel natuurlijke rijkdommen te hebben dat wij onze samenwerking met dit deel van het Amerikaanse continent zullen voortzetten.

Waarom hebben jullie voor groenten uit Honduras en Chili gekozen?
De keuze van deze landen is het resultaat van een samenloop van verschillende factoren.
Om te beginnen is het klimaat in Zuid-Amerika interessant voor de teelt van veel groenten. Zo zijn in Honduras verschillende oogsten per jaar mogelijk. In de Limarivallei in Chili lopen de temperaturen overdag en 's nachts soms meer dan 20°C uiteen; daardoor moeten de planten meer oxidatieremmende eigenschappen ontwikkelen dan gemiddeld om zich te kunnen verweren.
Het komt ook door het contact met producenten en fabrikanten met een mentaliteit die helemaal in lijn ligt met die van pure&simple, by ACE.

Hoe weten jullie dat de ondernemingen waar jullie mee samenwerken geen beroep doen op kinderarbeid?
Wij gaan niet alleen regelmatig naar Honduras, maar onze handelspartners zijn 'modern' ingesteld: ze zijn niet schaamteloos uit op profijt of doen niet aan slavernij. Bovendien worden regelmatig controles uitgevoerd door neutrale organisaties die losstaan van het land, o.m. door NSF Cook & Thurber. Met wat ze verdienen kunnen de werknemers hun kinderen naar school laten gaan waardoor het kennisniveau toeneemt en dus op langere termijn ook de levensstandaard van deze gezinnen.

« Terugkeer